ж.к. Надежда, бл. вх. Б ет. 2 ап. 30 0899 / 85 34 83

В А Ж Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ  ПЪТНИЦИ,

Уведомяваме Ви,  че поради липса на пътникопоток , курса в 20:30 часа от Своге и 22,05 часа от София няма да се изпълнява считано от 01.07.2020 г .

Р А З П И С А Н И Е

ВЛИЗА в СИЛА От 08.03.2021 г

Д Е Л Н И К
СВОГЕ – СОФИЯ

05:30 ;06:30 ; 08:00
10:00 ;12:30 ; 14:55
16:45 ;19:00

06:10 / през Костинброд /
16:00 /през Костинброд/

Д Е Л Н И К
СОФИЯ – СВОГЕ

06:45; 08:00 ; 09:30
11:15; 14:15 ; 17:00
18:30; 20:30

09:00/през Костинброд /
17:30 / през Костинброд /

ПРАЗНИК
СВОГЕ - СОФИЯ

06:30 ; 12:30; 15:45;
19:00

ПРАЗНИК
СОФИЯ – СВОГЕ

08:00 ; 14:15; 17:00
20:30

Д Е Л Н И К
СВОГЕ - ИСКРЕЦ

05:20; 06:10; 07:30
08:15 ,10:45 ;12:30
14:00 ,15:20 , 16:00;
16:40, 17:50; 19:30;
20:20 ,21:30

Д Е Л Н И К
ИСКРЕЦ – СВОГЕ

04:45; 06:00; 08:00
08:35; 10:00; 11:15
13:00; 14:30;15:40,
17:05 ,18:30; 19:50

П Р А З Н И К
СВОГЕ - ИСКРЕЦ

05:40; 08:10; 09:20
12:30; 15:20; 16:40
17:50; 19:30; 21:30

П Р А З Н И К
ИСКРЕЦ - СВОГЕ

04:45; 06:00; 08:35
10:00; 13:00;15:50
17:05 ;18:30 ;19:50

Д Е Л Н И К
СВОГЕ – БРЕЗЕ

05:20;13:30, 17:50

Д Е Л Н И К
БРЕЗЕ – СВОГЕ

05:50 ,14:10, 18:15

Р А З П И С А Н И Е

ВЛИЗА В СИЛА От 08.03.2021 г

Своге – Лесков дол – Своге - Д Е Л Н И К

ГРАД СВОГЕ

07:00; 15:30

СЕЛО ЛЕСКОВ ДОЛ

07:20; 16:00

Своге – Лесков дол – Своге - Събота

ГРАД СВОГЕ

09:00 ,16:00

СЕЛО ЛЕСКОВ ДОЛ

09:20 , 16:20

Своге - Желен - Своге - ДЕЛНИК

ГРАД СВОГЕ

06:50; 14:00

СЕЛО ЖЕЛЕН

07:10; 14:20

Своге - Желен - Своге - СЪБОТА

ГРАД СВОГЕ

09:00 ,17:00

СЕЛО ЖЕЛЕН

09:20 , 17:20

Своге - Заноге - Своге - ДЕЛНИК

ГРАД СВОГЕ

06:00; 15:00

СЕЛО Заноге

06:45 , 15:45

Своге - Заноге - Своге - СЪБОТА

ГРАД СВОГЕ

07:00 ; 18:00

СЕЛО Заноге

07:45 ; 18:45